Höjt tak i sjukförsäkringen

Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Den kanske mest oväntade – och som berör väldigt många – är höjningen av taket från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Taket i sjukförsäkringen höjs till 10 prisbasbelopp 1 juli 2018 höjdes taket i...
Stödet för sjukdom förlängs

Stödet för sjukdom förlängs

Riksdagen beslutade under september att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom och nu har regeringen utfärdat nya förordningar om ändringarna. Staten ska på grund av coronapandemin stå för en större del av företagens sjuklönekostnader i ytterligare tre...
Mer i sjuk- och föräldrarpenning

Mer i sjuk- och föräldrarpenning

Taket i sjukförsäkringen har höjts rejält från drygt 24.800 till 33.000 kr per månad. Det innebär att du av Försäkringskassan får 80% av lönen upp till ett betydligt högre belopp än tidigare när du är sjuk- eller föräldrarledig.