Riksdagen beslutade under september att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom och nu har regeringen utfärdat nya förordningar om ändringarna.

Staten ska på grund av coronapandemin stå för en större del av företagens sjuklönekostnader i ytterligare tre månader, dvs även för oktober–december. Det innebär att arbetsgivare ersätts fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020, och för en del av sjuklönekostnaderna under perioden augusti–december. För januari–mars 2020 gäller de vanliga ersättningsreglerna.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket (ruta 499). Till exempel baseras ersättningen för sjuklöner som betalats ut under september på vad som redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 oktober.

Ersättning för sjuklönekostnad inkl arbetsgivareavgifter som överstiger 0,35% av totala lönekostnaden. Det finns fler nivåer men gäller främst för större bolag.

Sedan tidigare gäller… Utökat stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom förlängs och höjs ersättningen för den första sjukdagen.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen har beslutat att staten står för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period föreslår regeringen att staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren har rätt till en schablonersättning på 804 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 september. Dessutom höjs ersättningen från 700 kr till 804 kr fr o m 1 juni. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg föreslås gälla till och med 30 september.