Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Reglerna träder i kraft 9 november 2020 och ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2021. Villkor för stöd För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är...
Tillfälligt slopat karensavdrag

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket...
Dags att anställa i enskild firma

Dags att anställa i enskild firma

Lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde För att förmå fler enskilda näringsidkare att anställa personal slipper du betala fulla arbetsgivaravgifter fr.o.m 2017. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöver betalas under 12 månader. För personer som är...
Tillfälligt slopat karensavdrag

Välj en karensdag

Om du har en enskild firma kan du med fördel välja en dags karens i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan. Har du inte gjort något val så har du automatiskt 7 dagar. Väljer du en dag istället blir egenavgifterna något högre, i normalfallet ca 400-500 kr högre skatt...