Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen...
Förslag om att Stöd för korttidsarbete förlängs

Förslag om att Stöd för korttidsarbete förlängs

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra...
Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari?

Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari?

I budgetpropositionen aviserade regeringen att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften skulle lämnas under våren 2021. Rabatten var tänkt att gälla ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023. Nu har dock...
Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet.  Ny förordning  Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd...
Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen...