Korttidsarbete

Korttidsarbete

Utökade regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars till och med 31 december 2020. Reglerna innebär att arbetsgivare som uppfyller villkoren kan få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen. Arbetstagaren ska få ut minst...
Omsättningsstöd eller omställningsstöd

Omsättningsstöd eller omställningsstöd

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett omsättningstöd riktat till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp. Beslut har tagits av Riksdagen och Skatteverket öppnar möjlighet för ansökan på måndag 22...
Utökat stöd vid sjukdom

Utökat stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom förlängs och höjs ersättningen för...