Stöd för hyreskostnader – 1 januari – 31 mars 2021

Ny period med stöd för hyreskostnader

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av smittspridningen av corona beslutade riksdagen i våras att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänkte hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet motsvarade 50% av den nedsatta hyran och...
Karensavdrag, läkarintyg mm

Karensavdrag, läkarintyg mm

Under våren infördes en hel del förändringar i socialförsäkringen och i reglerna för tillfällig föräldrapenning. Anpassningar till den rådande coronapandemin.  Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande nu meddelat att många av dessa åtgärder...
Nedsättning av arbetsgivaravgifter – pga corona

Nedsättning av arbetsgivaravgifter – pga corona

Åtgärder pga coronaviruset På grund av den pågående pandemin har riksdagen nu tagit beslut om sänkta socialavgifter för arbetsgivare. Nedsättning av arbetsgivaravgifter Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra...
Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år. En anställning upphör inte automatiskt när den anställde uppnår pensionsåldern. Enligt dagens regler måste arbetsgivaren...
Höjt tak för RUT-avdrag

Höjt tak för RUT-avdrag

Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att taket för...