Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen...
Förslag om att Stöd för korttidsarbete förlängs

Förslag om att Stöd för korttidsarbete förlängs

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra...
Ny period med stöd för hyreskostnader

Ny period med stöd för hyreskostnader

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av smittspridningen av corona beslutade riksdagen i våras att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänkte hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet motsvarade 50% av den nedsatta hyran och...
Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari?

Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari?

I budgetpropositionen aviserade regeringen att ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften skulle lämnas under våren 2021. Rabatten var tänkt att gälla ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023. Nu har dock...
Brexit

Brexit

Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020. Det övergångsavtal som gällde mellan EU och Storbritannien t o m 31 december 2020 har nu också gått ut. Detta innebär att det blir en del effekter för handel med Storbritannien. Import/export I och med Storbritanniens utträde...