Skattereduktion på inventarieköp

Skattereduktion på inventarieköp

Den tillfälliga skattereduktionen gäller för investeringar i inventarier. Även inköp av begagnade inventarier ger skattereduktion. Förutom utgiften för själva inventariet består anskaffningsvärdet av samtliga utgifter för att förvärva inventariet, t ex installation,...
Omställningsstödet förlängs till september

Omställningsstödet förlängs till september

Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet för tiden maj–september. En nyhet för dessa perioder är att löner räknas som fast kostnad. Omställningsstödet förlängs på samma villkor Villkoren för stödet är oförändrade. För att få stöd för dessa stödperioder...
Omställningsstödet förlängs till september

Omställningsstödet förlängs igen

Omställningsstöd – maj och juni  Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet så att det även gäller för perioderna maj och juni.  Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet...
De tillfälliga anstånden förlängs igen – Anståndsavgiften halveras

De tillfälliga anstånden förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms. Förlängs ytterligare ett år Riksdagen har beslutat att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med ytterligare ett år för alla som har beviljats...