Förslag att Coronastöd utökas och förlängs igen

Förslag att Coronastöd utökas och förlängs igen

Regeringen föreslår att omsättnings- och omställningsstödet förlängs till och med december 2020. Ett omsättningsstöd införs också för delägare i handels- och kommanditbolag. Möjligheterna att få anstånd med skatteinbetalningar utökas. Omställningstödet förlängs...
Förlängning av stödåtgärder pga corona

Förlängning av stödåtgärder pga corona

Regeringen föreslår att stödåtgärderna korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs. Dessutom förlängs tiden för anstånd med skatteinbetalningar. Korttidsarbete Stöd vid korttidsarbete kan idag beviljas under högst nio månader i följd. Regeringen...
Omställningsstöd för maj – juli

Omställningsstöd för maj – juli

Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Nu har man beslutat om den förordning som innebär att stödet kan sökas. Ansökan görs till Skatteverket mellan 19 oktober – 30 november.  I grunden samma...
Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet har nu även godkänts av EU-kommissionen. 5 miljarder kr i tillfälligt stöd Riksdagen har beslutat att avsätta 5 miljarder kr i...