Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet.  Ny förordning  Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd...
Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Stöd vid hyresnedsättningar  Stödet till hyresvärdar som sätter ned lokalhyran i vissa branscher har förlängts till och med 28 februari 2021. Tidigare gällde … Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för...
Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen...
Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Riksdagen har beslutat om ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter mm.  Särskilda ordningar utökas  Idag gäller speciella regler om förenklad hantering av redovisning, betalning och kontroll av moms för bl.a elektroniska tjänster....
Utländska företag och skatteavdrag

Utländska företag och skatteavdrag

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler om skatteavdrag vid utbetalning till utländska företag.  Ersättning till utländska företag  Enligt nuvarande regler ska ett svenskt företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag...