Regeringen har nu presenterat promemorian där ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare föreslås. Villkor för stöd För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19. Stöd ska kunna fås av enskilda...