Skattenytt

Här hittar du de senaste redovisnings- och skattenyheterna.
Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Riksdagen har 2 april tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset, se nedan. Slopat karensavdrag, statens sjuklöneansvar, slopat krav på sjukintyg,...

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Idag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna vid arbete med FoU göras med 10% av avgiftsunderlaget och avdrag kan göras upp...

Tillfälligt slopat karensavdrag

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket...

Skatteverket gjort en miss i deklarationsblanketten för AB

Skatteverket gjort en miss i deklarationsblanketten för AB

Skatteverket har skickat ut digitala blanketter för inkomstdeklarationen för AB den 3 februari. De la in en felaktig text på en deklarationsrad. Detta påverkar bara om en fysiskt blankett redan har lämnats in. Våra kunder påverkas inte alls eftersom vi lämnar in...