Skattenytt

Här hittar du de senaste redovisnings- och skattenyheterna.
Förslag att Coronastöd utökas och förlängs igen

Förslag att Coronastöd utökas och förlängs igen

Regeringen föreslår att omsättnings- och omställningsstödet förlängs till och med december 2020. Ett omsättningsstöd införs också för delägare i handels- och kommanditbolag. Möjligheterna att få anstånd med skatteinbetalningar utökas. Omställningstödet förlängs...

Slopad schablonintäkt på uppskov

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 1,67%, dvs en schablonränta på 0,5% av uppskovsbeloppet. Syftet med slopandet är att öka...

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget ska utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. RUT-avdraget utvidgas RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i...

Skattereduktion för grön teknik

Skattereduktion för grön teknik

Riksdagen har beslutat att bidraget för solceller mm slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen. Skattereduktion – som ROT enligt...

Växa-stödet blir permanent för en anställd

Växa-stödet blir permanent för en anställd

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga reglerna om växa-stöd ska bli permanenta. För att underlätta för företag att anställa en första person och öka sysselsättningen så har riksdagen nu beslutat att reglerna om växa-stöd blir permanenta. Riksdagen har även...

Förmån av laddstation – inte skattefritt

Förmån av laddstation – inte skattefritt

Skatteverket har nu ändrat uppfattning vad gäller förmånsbeskattning av laddstationer som bekostas av arbetsgivaren för att ladda en förmånsbil vid den anställdes bostad.  Den utrustningen har undantagits från skatt, med hänvisning till att innehav av en miljöbil...