Skattenytt

Här hittar du de senaste redovisnings- och skattenyheterna.
Coronagåva och fri parkering även 2021

Coronagåva och fri parkering även 2021

Riksdagen har beslutat att coronagåvor och fri parkering i anslutning till arbetet är skattefria även under 2021.  Skattefri gåva  Coronagåvan var en tillfällig skattefri gåva som en arbetsgivare kunde ge anställda under 2020. Gåvor från arbetsgivare till...

Stöden vid sjukdom, karens mm förlängs

Stöden vid sjukdom, karens mm förlängs

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 juni. Förlängningen gäller bland annat statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och...

Stöd för hyreskostnader – 1 januari – 31 mars 2021

Stöd för hyreskostnader – 1 januari – 31 mars 2021

Nu har regeringen beslutat om den förordning som innebär att det aviserade stödet för hyreskostnader under perioden 1 januari – 31 mars 2021 är sökbart med start 3 maj.  Stöd för hyreskostnader  För att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av...

Ytterligare förlängt stöd vid sjukdom

Ytterligare förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas igen. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första...