Skattenytt

Här hittar du de senaste redovisnings- och skattenyheterna.
Stöd för korttidsarbete förlängs

Stöd för korttidsarbete förlängs

Riksdagen har nu beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa...

Förlängt stöd vid sjukdom

Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen...

Ny period med stöd för hyreskostnader

Ny period med stöd för hyreskostnader

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av smittspridningen av corona beslutade riksdagen i våras att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänkte hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet motsvarade 50% av den nedsatta hyran och...

Brexit

Brexit

Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020. Det övergångsavtal som gällde mellan EU och Storbritannien t o m 31 december 2020 har nu också gått ut. Detta innebär att det blir en del effekter för handel med Storbritannien. Import/export I och med Storbritanniens utträde...

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet.  Ny förordning  Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd...

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Stöd vid hyresnedsättningar  Stödet till hyresvärdar som sätter ned lokalhyran i vissa branscher har förlängts till och med 28 februari 2021. Tidigare gällde ... Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för...