Flera coronastöd återinförs

Flera coronastöd återinförs

Omsättningsstöd, omställningsstöd och anstånd med skatter Nedan har beslutats och vi återkommer när tjänsterna öppnar för att kunna söka stöden. Regeringen har nu meddelat att de avser att återinföra fler stöd för företag med anledning av pandemin. Det är...
Höjt tak i sjukförsäkringen

Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Den kanske mest oväntade – och som berör väldigt många – är höjningen av taket från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Taket i sjukförsäkringen höjs till 10 prisbasbelopp 1 juli 2018 höjdes taket i...
Tjänsteställe vid distansarbete

Tjänsteställe vid distansarbete

Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt tjänsteställe där, även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser under mer än 50% av sin arbetstid. Allt...