Nu går det att söka ersättning för karens på Försäkringskassans hemsida. Detta gäller retroaktivt från 8 december och ersättning för karens ges till och med mars 2022. För att ha rätt till ersättning måste ansökan vara inne senast 30 juni 2022.

Detta gäller alltså ersättning för karensavdrag – för anställda och egenföretagare.

Precis som tidigare ansöker den anställde själv hos Försäkringskassan om ersättning.