Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Nu har riksdagen bifallit förslaget som innebär att beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar ändras. Den tydligaste effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning).  ”Närmast jämförbara bil” försvinner  Regeln...
Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Förmån av laddstation – inte skattefritt

Skatteverket har nu ändrat uppfattning vad gäller förmånsbeskattning av laddstationer som bekostas av arbetsgivaren för att ladda en förmånsbil vid den anställdes bostad.  Den utrustningen har undantagits från skatt, med hänvisning till att innehav av en miljöbil...
Justering av bilförmån för lätt lastbil

Justering av bilförmån för lätt lastbil

Om en lätt lastbil, dvs som väger mindre än 3.000 kg, används privat ska förmånen beskattas. Bilförmånen på lätta lastbilar ska från och med beskattningsår 2019 kunna justeras ned till 60% av det ordinarie förmånsvärdet om den privata nyttan är begränsad. Den nya...

Bostaden är inte alltid tjänstestället

Var en anställd har sitt tjänsteställe har bland annat betydelse för gränsdragningen mellan tjänsteresor och privata resor. Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs arbetet på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i...