Skatteverket har nu ändrat uppfattning vad gäller förmånsbeskattning av laddstationer som bekostas av arbetsgivaren för att ladda en förmånsbil vid den anställdes bostad. 

Den utrustningen har undantagits från skatt, med hänvisning till att innehav av en miljöbil normalt inte ska innebära ett högre förmånsvärde än en fossildriven bil. 

Nu anser Skatteverket att det har uppkommit nya omständigheter, vilket bland annat beror på att antalet laddbara bilar i trafik har ökat markant och att fler hushåll nu har tillgång till mer än en laddbar bil. Eller att hushåll har behov av en laddstation även vid andra platser än vid den ordinarie bostaden. 

Med anledning av detta ändrar nu Skatteverket sin bedömning, vilket innebär att om en arbetsgivare bekostar en fast monterad laddstation för den anställdes räkning, t ex i anslutning till bostaden, bör detta ses som inbesparad privat levnadskostnad och en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. 

Även av arbetsgivaren tillhandahållen utrustning för laddning som kan tas med i bilen ska beskattas som extrautrustning till bilen. 

En ändrad tillämpning av Skatteverkets praxis bör ske med viss framförhållning. Därför ska Skatteverkets nya praxis tillämpas på installationer som görs efter 31 december 2020. 

Sedan tidigare gäller även att en laddstation som installerats för en anställds privata bil eller för en närståendes räkning utgör en skattepliktig förmån som värderas till marknadsvärdet.