Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år. En anställning upphör inte automatiskt när den anställde uppnår pensionsåldern. Enligt dagens regler måste arbetsgivaren...
Höjt tak för RUT-avdrag

Höjt tak för RUT-avdrag

Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att taket för...
Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat att slopa den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år. Detta i enlighet med den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas. För de som är födda 1937 och tidigare...
Kontroll av godkännande för F-skatt

Kontroll av godkännande för F-skatt

Den som tar emot en faktura kan enligt Skatteverket lita på en skriftlig uppgift om att betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Utbetalaren behöver alltså inte kontrollera att uppgiften är riktig. Skulle den som lämnar uppgiften inte vara godkänd för F-skatt är...