Åtgärder pga coronaviruset

På grund av den pågående pandemin har riksdagen nu tagit beslut om sänkta socialavgifter för arbetsgivare.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller för högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön (inklusive skattepliktiga förmåner) upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas. Har företaget fler än 30 anställda betalas fulla arbetsgivaravgifter som vanligt för de som inte väljs ut för nedsättningen. Totalt innebär förslaget en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag/månad. Även företag som får stöd enligt reglerna om korttidsarbete omfattas av nedsättningen.

Det finns inget krav på anställningens omfattning, utan såväl heltids-, deltids- och timanställda omfattas av nedsättningen. Nedsättningen får även tillämpas för personer som är varslade eller uppsagda. Personer om inte har ett anställningsförhållande (t ex styrelseledamöter) omfattas inte av nedsättningen.

Hantering i arbetsgivardeklarationen

Arbetsgivaren ska sätta ett kryss i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för. Om man redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan man göra en rättelse i efterhand. I e-tjänsten för arbetsgivardeklarationen går man i så fall in i redovisningsperioden mars och klickar på den/de individuppgifter som ska ändras. I blocket ”Betalningsmottagare” finns fältet 062. Markera fältet och spara därefter individuppgiften.

Kombination med andra stöd

Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd. Ersättning som överstiger 25 000 kr för dessa anställda får fortfarande räknas in i underlaget för regionalt stöd. Har företaget fler än 30 anställda kan regionalt stöd ges för dessa som vanligt.

Växa-stöd kan fortfarande tillämpas för den först anställde. Denna person ska inte räknas med bland de 30 som omfattas av den nya nedsättningen.

Stödet för forskning och utveckling kan tillämpas för ersättning som inte omfattas av den nya nedsättningen, dvs även på belopp över 25 000 kr för de som väljs ut enligt de nya bestämmelserna.