Omsättningsstöden förlängs till september

Omsättningsstöden förlängs till september

Regeringen har beslutat att förlänga omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för tiden juli–september. Omsättningsstöd förlängs på samma villkor Enligt tidigare beslut gäller reglerna om omsättningsstöd...
Ytterligare förlängt stöd vid sjukdom

Ytterligare förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas igen. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första...
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Reglerna träder i kraft 9 november 2020 och ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2021. Villkor för stöd För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är...
Ytterligare förlängt stöd vid sjukdom

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket...
Dags att anställa i enskild firma

Dags att anställa i enskild firma

Lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde För att förmå fler enskilda näringsidkare att anställa personal slipper du betala fulla arbetsgivaravgifter fr.o.m 2017. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöver betalas under 12 månader. För personer som är...