Skattefri laddning på arbetsplatsen

Skattefri laddning på arbetsplatsen

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026. I anslutning till arbetsplatsen är ett krav Skattefritt är det om elen kommer från en...
Ingen uppräkning av statlig skatt 2024

Ingen uppräkning av statlig skatt 2024

Regeringen aviserar att man inte kommer att räkna upp skiktgränsen för statlig skatt 2024. Detta är annars något som sker per automatik och styrs av inflationen.  2023 höjdes gränsen för statlig skatt rejält, vilket regeringen fick en hel del kritik för från...
Skattefri laddning på arbetsplatsen

Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Nu har riksdagen bifallit förslaget som innebär att beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar ändras. Den tydligaste effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning).  ”Närmast jämförbara bil” försvinner  Regeln...
Nu kan man söka ersättning för karens

Nu kan man söka ersättning för karens

Nu går det att söka ersättning för karens på Försäkringskassans hemsida. Detta gäller retroaktivt från 8 december och ersättning för karens ges till och med mars 2022. För att ha rätt till ersättning måste ansökan vara inne senast 30 juni 2022. Detta gäller alltså...
Höjt tak i sjukförsäkringen

Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Den kanske mest oväntade – och som berör väldigt många – är höjningen av taket från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Taket i sjukförsäkringen höjs till 10 prisbasbelopp 1 juli 2018 höjdes taket i...