Korttidsarbete

Korttidsarbete

Utökade regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars till och med 31 december 2020. Reglerna innebär att arbetsgivare som uppfyller villkoren kan få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen. Arbetstagaren ska få ut minst...
Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Riksdagen har 2 april tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset, se nedan. Slopat karensavdrag, statens sjuklöneansvar, slopat krav på sjukintyg,...
Aktiekapitalet sänks till 25 000 kr

Aktiekapitalet sänks till 25 000 kr

Riksdagen har nu beslutat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. 2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 kr. Höjningen till 100 000 kr gjordes 1995. Ett...
Socialavgifter för utländsk arbetsgivare

Socialavgifter för utländsk arbetsgivare

Huvudregeln är att en person bara kan omfattas av ett lands socialförsäkringssystem och i regel gäller arbetslandets försäkring. Det styr också var socialavgifter ska betalas. Därför ska arbetsgivare normalt betala svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar till...
Generationsskiften i fåmansföretag

Generationsskiften i fåmansföretag

Nu har riksdagen beslutat att generationsskiften i verksamhetsbolag ska underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag...