Omställningsstöd för maj – juli

Omställningsstöd för maj – juli

Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Nu har man beslutat om den förordning som innebär att stödet kan sökas. Ansökan görs till Skatteverket mellan 19 oktober – 30 november.  I grunden samma...
Stödet för sjukdom förlängs

Stödet för sjukdom förlängs

Riksdagen beslutade under september att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom och nu har regeringen utfärdat nya förordningar om ändringarna. Staten ska på grund av coronapandemin stå för en större del av företagens sjuklönekostnader i ytterligare tre...