Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Regeringens åtgärder i samband med Coronaviruset

Riksdagen har 2 april tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset, se nedan. Slopat karensavdrag, statens sjuklöneansvar, slopat krav på sjukintyg,...
Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Idag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna vid arbete med FoU göras med 10% av avgiftsunderlaget och avdrag kan göras upp...