Tjänsteställe vid distansarbete

Tjänsteställe vid distansarbete

Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt tjänsteställe där, även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser under mer än 50% av sin arbetstid. Allt...

Bostaden är inte alltid tjänstestället

Var en anställd har sitt tjänsteställe har bland annat betydelse för gränsdragningen mellan tjänsteresor och privata resor. Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs arbetet på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i...