75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

Riksdagen beslutat om en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr och att införa separata tak för ROT och RUT under perioden 1 juli 2024 till 31 december 2024. Det huvudsakliga syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka...
Fler RUT-tjänster och höjt tak

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget ska utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. RUT-avdraget utvidgas RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i...
Nya RUT-tjänster och högre belopp

Nya RUT-tjänster och högre belopp

Regeringen har nu aviserat om att ytterligare RUT-tjänster och höjt tak till 75 000 kr kommer att presenteras i årets budgetproposition.  Föreslagna nya RUT-tjänster:  Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad,...
Fler RUT-tjänster och höjt tak

Höjt tak för RUT-avdrag

Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr. Riksdagen har nu beslutat att taket för...

Sänkt avdrag för ROT och RUT

ROT-avdraget Regeringen föreslår att subventionsgraden för ROT-avdrag ska sänkas från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår, ska dock vara oförändrat. Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer...