75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

Riksdagen beslutat om en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr och att införa separata tak för ROT och RUT under perioden 1 juli 2024 till 31 december 2024. Det huvudsakliga syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka...

Sänkt avdrag för ROT och RUT

ROT-avdraget Regeringen föreslår att subventionsgraden för ROT-avdrag ska sänkas från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår, ska dock vara oförändrat. Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer...