Stöd för korttidsarbete förlängs

Stöd för korttidsarbete förlängs

Riksdagen har nu beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa...
Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet.  Ny förordning  Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd...
Stöd för korttidsarbete förlängs

Förslag Stöd för korttidsarbete förlängs

Regeringen föreslår i en promemoria att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Dessutom införs tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.  Stödet förlängs...