Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari

Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari

Nu har riksdagen fattat beslutet som innebär lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar (18-23 år). När förslaget aviserades så var planen att detta skulle träda ikraft 1 april – men i pandemins fotspår ändras nu detta till 1 januari 2021. Åtgärd mot ungdomsarbetslöshet I...
Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter

Regeringen har nu meddelat att i årets budgetproposition kommer man att föreslå en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften.  Det ska gälla ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023.  Rabatten blir 37% av...
Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Idag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna vid arbete med FoU göras med 10% av avgiftsunderlaget och avdrag kan göras upp...
Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt redan 1 januari

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Sänkningen av arbetsgivaravgiften ska ske genom att arbetsgivaren endast betalar...
Socialavgifter för utländsk arbetsgivare

Socialavgifter för utländsk arbetsgivare

Huvudregeln är att en person bara kan omfattas av ett lands socialförsäkringssystem och i regel gäller arbetslandets försäkring. Det styr också var socialavgifter ska betalas. Därför ska arbetsgivare normalt betala svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar till...