75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

Riksdagen beslutat om en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr och att införa separata tak för ROT och RUT under perioden 1 juli 2024 till 31 december 2024. Det huvudsakliga syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka...
Slopad schablonintäkt på uppskov

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 1,67%, dvs en schablonränta på 0,5% av uppskovsbeloppet. Syftet med slopandet är att öka...
Fler RUT-tjänster och höjt tak

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget ska utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. RUT-avdraget utvidgas RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i...
Skattereduktion för grön teknik

Skattereduktion för grön teknik

Riksdagen har beslutat att bidraget för solceller mm slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen. Skattereduktion – som ROT enligt...
Nya RUT-tjänster och högre belopp

Nya RUT-tjänster och högre belopp

Regeringen har nu aviserat om att ytterligare RUT-tjänster och höjt tak till 75 000 kr kommer att presenteras i årets budgetproposition.  Föreslagna nya RUT-tjänster:  Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad,...
Krispaket för jobb och omställning

Krispaket för jobb och omställning

Nu har riksdagen beslutat om krispaketet som riktar udden direkt mot de privatpersoner som drabbas i coronakrisens fotspår. Ett paket som innehåller slopad karens och höjda nivåer i a-kassan, höjda fribelopp vid studielån och utökade studieplatser. Tillfälligt...