Riksdagen har beslutat att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska slopas från 1 juli 2024.

Slopas från 1 juli 2024

Riksdagen har nu beslutat – enligt regeringens förslag – att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024.

Motivet bakom slopandet är att systemet med ersättning för höga sjuklönekostnader ger negativa konsekvenser, enligt regeringen. De relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare riskerar att minska drivkrafterna att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och att vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

Det är strukturellt problematiskt att kostnaden för anställdas sjukdom bärs av staten. Dessutom sker ansökan automatiskt, vilket gör det svårt att kontrollera, enligt regeringen.

Trots att man anser att ersättningsnivåerna är höga, så menar regeringen att ersättning för höga sjuklönekostnader motsvarar endast en marginell del, ca 5% av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader. Bedömningen är att utebliven ersättning inte bör påverka företagen nämnvärt då det i de flesta fall rör sig om mindre summor.

Detta är alltså en sammanfattning till varför riksdagen nu har beslutat att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024.