Riksdagen har beslutat att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

I anslutning till arbetsplatsen är ett krav

Skattefritt är det om elen kommer från en laddningspunkt/eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Det spelar ingen roll om laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är en laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt disponerar.

Det blir alltså inte skattefritt att ladda vid t ex publika laddstationer om arbetsgivaren betalar för sådan laddning.

Skattefri laddning kan innebära problem med tjänstebil

Man bör dock vara medveten om att denna skattefrihet kan ge oönskade effekter för vissa anställda. Anställda som har förmånsbil men som privat står för drivmedlet (och som laddar på arbetsplatsen). Detta upplägg är väldigt vanligt bland de som har en elbil som förmånsbil.

I inkomstskattelagen (12 kap 5 §) framgår det nämligen att om en arbetsgivare ska kunna betala ut skattefri milersättning till anställd som använder sin förmånsbil till tjänstekörning, så krävs det att den anställde står för samtliga utgifter för drivmedlet. Och laddar man bilen utan kostnad utanför arbetsplatsen, så har man inte stått för samtliga utgifter för drivmedlet.