Regeringen aviserar att man inte kommer att räkna upp skiktgränsen för statlig skatt 2024. Detta är annars något som sker per automatik och styrs av inflationen. 

2023 höjdes gränsen för statlig skatt rejält, vilket regeringen fick en hel del kritik för från oppositionen. Då höjdes brytpunkten från 554 900 kr (2022) till 613 900 kr (2023). Om en normal uppräkning skulle skett för 2024 hade brytpunkten hamnat på 683 000 kr. 

Översätter vi detta i månadslön, så låg brytpunkten 2022 på ca 46 000 kr och för 2023 ligger den på drygt 51 000 kr. Den automatiska uppjusteringen hade inneburit att brytpunkten hade hamnat på ca 57 000 kr i månadslön. 

Denna besparing innebär att reformutrymmet i den kommande budgeten ökar med ca 12 miljarder kr. Tidigare har finansministern meddelat att reformutrymmet i årets budget beräknas till 40 miljarder kr. 

Den 20 september kan vara värt att notera i kalendern, då kommer regeringen att presentera budgeten för 2024.