Precis som utlovat kommer företag i elområde 4 att få ersättning med 79 öre per kilowattimme och företag i elområde 3 med 50 öre per kilowattimme. Stödet avser förbrukning under referensperioden oktober 2021–september 2022. Från och med den 30 maj 2023 kan företag ansöka om elstödet hos Skatteverket. Sista dagen att ansöka är den 25 september.

För enskilda näringsidkare kan det bli lite snårigt eftersom en utbetalning kan redan ha skett via Försäkringskassan. Den del som avser näringsverksamheten ska bokföras som intäkt i firman. Om särskilt elabonnemang innehas i näringsverksamheten så att all elförbrukning avser firman och ingen ersättning erhållits via Försäkringskassan så kan stöd sökas enligt ovan.

Det är Försäkringskassan som ansvarar för utbetalning av elstöd till privatpersoner och tanken är att de flesta ska ha fått sina pengar 9 juni. Det är alltså två elstöd som Försäkringskassan ansvarar för:

  • Elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022.
  • Elstöd till privatpersoner i södra halvan av Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022. De flesta har redan fått sin utbetalning.

Det här är som sagt stöd som ska gå till privatpersoner/konsumenter. Regeringen har därför beslutat om en ändring i förordningen om elstöd till konsumenter för november – december 2022, som innebär att stöd enbart lämnas för elförbrukning som avser konsumentändamål.

Detta innebär att enskilda näringsidkare som har förbrukat el både i hushållet och i sin näringsverksamhet, endast får ersättning för hushållselen. Det är nu Försäkringskassan som vid behov ska utreda rätten till elstöd, och de har då rätt att begära in de handlingar/uppgifter som de behöver för att kunna utreda ärendet.