För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kr per mil (18,50 kr/mil 2022). Detta gäller oavsett drivmedel.

För tjänsteresor med förmånsbil där den anställde själv betalar för drivmedlet kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kr per mil (6,50 kr för diesel och 9,50 kr för annat drivmedel 2022). Observera att milersättning för bilar som helt drivs med el ligger kvar på 9,50kr/mil.

Får den anställde mer än den skattefria milersättningen räknas den del av ersättningen som lön, där arbetsgivaravgifter och preliminär skatt ska redovisas.