Nu har riksdagen bifallit förslaget som innebär att beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar ändras. Den tydligaste effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning). 

”Närmast jämförbara bil” försvinner 

Regeln om att nybilspriset ska sättas ned till ”närmast jämförbara bil utan sådan teknik” har nu riksdagen beslutat att slopa, istället ska man utgå ifrån bilens miljöteknik. 

Sättas ned med fasta belopp 

Nybilspriset ska sättas ned med fasta belopp utifrån bilens miljöteknik, enligt nedan: 

  • 350 000 kr för el- och vätgasbilar 
  • 140 000 kr för laddhybrider 
  • 100 000 kr för gasbilar 

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50% av bilens nybilspris. 

Elhybrider (kan inte laddas med el) och etanoldrivna bilar ska inte omfattas av nedsättningen då man vill fokusera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp. 

Beloppen är tänkt att spegla den genomsnittliga nedsättningen som dessa fordonstyper ges idag. 

Den nya beräkningen innebär 

Effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning) medan förändringen för övriga elbilar kommer att slå lite olika. 

Några exempel: 

  • Tesla med nybilspris 1 179 100 kr justeras idag ned med 354 100 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 350 000 kr.
  • Volkswagen med nybilspris 565 900 kr justeras idag ned med 252 000 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 282 950 kr (50% av nybilspriset)

Ikraftträdande 

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2022 och ska gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med ikraftträdandet samt bilar som är registrerade utomlands.