I samband med att regeringen meddelar borttagandet av restriktioner, kommer nu de efterlängtade möjligheterna till mer krisstöd till företagen. Regeringen utlovade redan i slutet på december 2021 att stöden skulle införas och nu har regeringen meddelat att bestämmelserna är klara.

Ordinarie omställningsstöd

Det ordinarie omställningsstödet omfattar nu december 2021–februari 2022. Ansökning för stödperioderna för december 2021 och januari 2022 öppnade 7 februari och sista ansökningsdag är 31 mars 2022. Ansökan för februari 2022 öppnar 1 mars och sista ansökningsdag är 13 april 2022. Jämförelseperioden är motsvarande månader under 2019.

De flesta reglerna är desamma som den senaste sökbara perioden maj–september 2021, däribland att företaget måste haft en omsättningstapp som överstiger 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden. Nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden ska så gott som uteslutande vara orsakad av effekterna av spridningen av covid-19.

Det som har justerats är tidsperioden under vilken företaget eller dess moderföretag inte får verkställa eller besluta om värdeöverföring, vilket är under perioden april 2020–juli 2022.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs och omfattar december 2021–februari 2022.

För december 2021 och januari 2022 kan omsättningsstödet sökas från och med 9 februari och sista ansökningsdag är 30 april 2022. För februari 2022 öppnar ansökan 1 mars och stänger 30 april 2022.

Stödet kan nu utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad för enskilda näringsidkare. För handelsbolag gäller 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad multiplicerat med antalet fysiska delägare per den 21 december 2021.

Tidigare reglering gäller fortsättningsvis, bland annat att företaget måste ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019.

Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatten

Den 20 januari lämnade regeringen in en extra ändringsbudget för 2022 till följd av effekterna av pandemin. Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis. Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder. Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett beskattningsår får beviljas för högst två redovisningsperioder och anstånd får även beviljas för sådan skatt som ska deklareras senast 17 januari 2023. Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt kommer finnas kvar. Lagändringarna i denna del började gälla 8 februari 2022.

Den ytterligare förlängningen av anståndstiden för att möjliggöra avbetalningen av de tillfälliga anstånden har föreslagits kunna förlängas upp till 36 månader, i stället för tidigare förslag på 24 och dessförinnan 15 månader. Företaget måste samtidigt följa en individuell avbetalningsplan. Lagändring i denna del föreslås att träda i kraft 7 mars 2022 och förväntas beslutas om 24 februari 2022.