Omsättningsstöd, omställningsstöd och anstånd med skatter

Nedan har beslutats och vi återkommer när tjänsterna öppnar för att kunna söka stöden.

Regeringen har nu meddelat att de avser att återinföra fler stöd för företag med anledning av pandemin. Det är omsättningsstöd, omställningsstöd och utökad möjlighet till anstånd med betalning av skatter.

Flera av coronastöden återinförs

För drygt en vecka sedan aviserade regeringen om att vissa stöd och andra åtgärder skulle återinföras pga den ökande smittspridningen.

Nu tar man nästa steg, och det handlar om att återinföra flera av de stöd som vi lärt känna under denna pandemi. Dessa ska nu först återinföras för december, men regeringen förbereder sig för att dessa kan behöva förlängas och även gälla för perioden januari-mars 2022.

Detta första steg – december 2021 – har regeringen förankrat genom förhandlingar med Moderaterna. Och sedan tidigare har det rått stor politisk enighet när det gäller pandemistöd för att rädda svenska företag. Regeringen kommer att presentera en proposition i månadsskiftet januari-februari, som då kommer att gälla retroaktivt.

Omsättningsstöd – enskilda näringsidkare och handelsbolag

Regeringen vill återinföra omsättningsstödet för enskilda firmor och handelsbolag under decembermånad. Reglerna ska vara utformade enligt tidigare och en förutsättning är att man förlorat mer än 30% av sin nettoomsättning. Under pressträffen sas det att jämförelsen ska göras mot december 2019 (referensperioden).

Omställningsstödet

Regeringen vill även återinföra omställningsstödet. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30% jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90% av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Regeringen kommer att ansöka om statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för förlängningen.

Anstånd med skatt – utökade och utvidgade möjligheter

Regeringen kommer att föreslå en utökning av möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för moms som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

En promemoria med förslaget kommer nu att tas fram inom Finansdepartementet och skickas ut på remiss.

Korttidsarbete?

Vissa kanske frågar sig hur det blir med möjlighet till korttidsarbete. Ja, regeringen har inte meddelat något nytt om detta (t ex utvidgade möjligheter till stöd), men korttidsarbetet är numer ett permanent stöd som företag kan söka. Med tillägget att regeringen har aviserat att karensperioden enligt dagens regler ska slopas.