Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt tjänsteställe där, även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser under mer än 50% av sin arbetstid.

Allt vanligare med distansarbete

Med anledning av den digitala utvecklingen blir det allt vanligare att anställda själva kan välja att utföra sitt arbete på andra platser än den arbetsplats arbetsgivaren tillhandahåller, dvs att den anställde jobbar på distans (t ex hemifrån).

Skatteverket har därför tagit upp frågan om var den anställde har sitt tjänsteställe om den anställde i dessa fall arbetar mindre än halva tiden i arbetsgivarens lokaler. Skulle det kunna bli så att den anställde anses ha tjänstestället hemma i bostaden?

Arbetsgivares lokaler normalt tjänsteställe

När en arbetsgivare tillhandahåller en arbetsplats där den anställde kan utföra huvuddelen av sitt arbete är det Skatteverkets uppfattning att den arbetsplatsen ska presumeras vara den anställdes tjänsteställe.

Detta gäller även i de fall då en anställd arbetar på andra platser mer än 50% av sin arbetstid.

För att den anställde ska anses ha tjänstestället någon annanstans ska det, enligt Skatteverket, finnas ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren om att den anställde ska utföra mer än 50% av sitt arbete på en viss angiven plats som inte är på arbetsplatsen i arbetsgivarens lokaler.