Julgåvor är skattefria för de anställa upp till 500 kr inklusive moms (450 kr 2020) och jubileumsgåva upp till 1 500 kr inklusive moms (1 350 kr 2020).

Observera att värdena är gränsbelopp, dvs om gåvans marknadsvärde överstiger dessa belopp är hela gåvan skattepliktig. Skattefriheten gäller inte gåvor som ges i pengar.

Med jubileumsgåva menas gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum etc.

Beloppet för minnesgåvor är oförändrat och ligger fortfarande på 15 000 kr.

Under 2021 kan arbetsgivare ge en ”extra” skattefri gåva (”coronagåva”) värd 2 000 kr (1 000 kr 2020) till sina anställda.