Efter drygt 1,5 år med begränsningar pga pandemin ska nu samhället allt mer övergå till det normala, och de allra flesta restriktionerna upphör att gälla.

Det innebär också att det blivit dags att slopa de olika coronastöd som funnits för företagen under denna period. Det innebär att följande stöd upphör att gälla från och med 30 september:

  • Omställningsstödet
  • Omsättningsstödet
  • Hyresstödet
  • Stöd vid korttidsarbete

Ansöka om de olika stöden kan man göra efter 30 september, däremot kan man inte ansöka om stöd för perioder efter 30 september.

Från och med 1 oktober upphör många tillfälliga regler och tillfälliga ersättningar som har gällt under pandemin. Det innebär följande:

  • Anställda får inte längre ersättning för karensavdrag.
  • Undantaget för läkarintyg slopas. Arbetsgivare kan kräva intyg från dag 8 i sjuklöneperioden. Försäkringskassan begär läkarintyg från dag 15. Läkarintyg krävs från dag 1 vid smittbärarpenning.
  • Sjuka barn – intyg krävs från dag 8 vid ansökan om ersättning för VAB.
  • Riskgruppsersättning upphör.
  • Den utökade ersättningen vid sjuklönekostnader slopas.
  • Näringsidkares rätt till schablonersättning för dag 1–14 under sjukperioden slopas.

Däremot har regeringen beslutat att föräldrar fortsatt kan få tillfällig föräldrapenning om en skola eller förskola stängs pga covid-19. Den möjligheten förlängs till sista januari 2022.