Regeringen har beslutat att förlänga omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för tiden juli–september.

Omsättningsstöd förlängs på samma villkor

Enligt tidigare beslut gäller reglerna om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare till och med juni.

Nu har regeringen alltså beslutat att förlänga omsättningsstödet för dessa för tiden juli–september. Det är samma villkor som tidigare som gäller för stödet. Nettoomsättningen ska alltså ha minskat med mer än 30% jämfört med referensperioden för att omsättningsstöd ska betalas ut. Stöd kan då utgå med 90% av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. Juli, augusti och september utgör individuella stödperioder.

Ansökan

Reglerna om förlängningen träder ikraft 1 oktober 2021. Stöden för juli–september kan sökas fram till och med 30 november 2021.