Riksdagen har beslutat att coronagåvor och fri parkering i anslutning till arbetet är skattefria även under 2021. 

Skattefri gåva 

Coronagåvan var en tillfällig skattefri gåva som en arbetsgivare kunde ge anställda under 2020. Gåvor från arbetsgivare till anställda är ju normalt skattepliktiga (förutom när det gäller julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Riksdagen har nu beslutat att skattefrihet för coronagåva även ska gälla under 2021. 

De tillfälliga reglerna om gåva liknar reglerna som gällde förra året. Men värdet på den extra skattefria gåvan som arbetsgivare kan ge är i år höjt till 2 000 kr. Förra året var det 1 000 kr. 

Liksom tidigare får gåvan inte vara pengar. Det går bra att dela upp gåvan på flera saker och/eller tillfällen. Det sammanlagda beloppet är skattefritt upp till 2 000 kr inklusive moms. Om gåvans marknadsvärde överstiger 2 000 kr beskattas den överstigande delen som lön. 

Bakgrunden till denna extra gåva är att många företag och kommuner vill hjälpa till att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin samtidigt som man visar de anställda extra uppskattning. Anställda kan till exempel få presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet. 

Skattefri parkering 

Om arbetsgivare erbjuder fri parkering för anställdas privata bilar, så är det också normalt en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. 

Förra året infördes en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.Riksdagen har nu beslutat att förlänga den tillfälliga skattefria parkeringen även under 2021. 

Bakgrunden till beslutet är den pågående pandemin. Syftet är att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken. 

Ikraftträdande 

Reglerna träder i kraft 1 maj men gäller under hela 2021.