EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att få ge statsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020 och regeringen har beslutat om förordningen som gör att stödet nu kan sökas.

Endast företag som drabbats av förbud

Det nya större stödet gäller endast företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer. Det gäller tappad omsättning på grund av förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer.

Ersättning och tak

Stödet har ett tak på 150 miljoner kr och ersätter normalt 75% av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100% (se nedan).

Beräkningen av stödet

Det förstärkta omställningsstödet beräknas med utgångspunkt i den modell som gällde för det ordinarie omställningsstödet för samma period, det vill säga juni-juli 2020.

En skillnad är dock att det bara är omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen av stödet. Företag som inte har kunnat bedriva verksamhet alls på grund av 50-förbudet kan få 100% av sina fasta kostnader ersatta.

Ordinarie stöd avräknas

Har företaget tidigare fått det ordinarie omställningsstödet för juni och juli ska det stödet avräknas mot det förstärkta stödet.

Går att söka från 15 mars

Regeringen har beslutat om en förordning gällande omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, och stödet går att söka från 15 mars, då förordningen träder i kraft.