Riksdagen har tagit beslut om mer pengar till omställningsstödet, och regeringen har därför beslutat att stödet förlängs till och med februari 2021. Vissa förändringar av stödet införs i samband med förlängningen Regeringen har även aviserat om en förlängning av stödet med mars–april 2021.

Förlängning t o m februari 2021

Regeringen har beslutat att omställningsstödet förlängs med sju månader. Det ska därmed utökas med augusti 2020–februari 2021. Se även regeringens förslag om ytterligare förlängning sist i artikeln.

Omsättningstapp och stödnivåer

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under augusti–oktober 2020, och minst 30% under november 2020–februari 2021. Omsättningen jämförs med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

För små företag ska stödet för augusti–oktober 2020 motsvara 75% av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag. För november 2020–februari 2021 blir stödet 90%. Större företag kan få stöd med högst 70%.

Omställningsstödet uppgår alltså till följande nivåer:

Period 1Omsättningstapp, minstStödnivå
mars–april 202030%75%
maj 202040%75%
juni–juli 202050%75%
aug–okt 202040%75%2
nov–dec 202030%90%2
jan–feb 202130%90%2

1 Det går inte längre att ansöka om stöd för mars-juli 2020.

Ny beräkning av stödet

Omställningsstöd för de nya perioderna ska beräknas på ett nytt sätt. Beräkningen görs enligt följande formel:

(Summa stödberättigade fasta kostnader–stödperiodens täckningsbidrag) x stödnivå

Med fasta kostnader menas samma kostnader som tidigare.

Vid beräkningen ska företaget använda sig av de redovisningsprinciper som tillämpats för det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Villkor

Villkoren för stödet är desamma som tidigare. Minsta omsättning för att få stöd för de nya stödperioderna är dock att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Om företaget söker stöd på minst 100 000 kr ska ett revisorsintyg liksom tidigare bifogas ansökan. Nytt för det förlängda stödet är att revisorn i dessa fall ska yttra sig över företagets täckningsbidrag för stödperioden.

Värdeöverföringar

Företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar t.ex utdelning under perioden april 2020–oktober 2021 kan inte få omställningsstöd för de nya stödperioderna.

Små företag

Med små företag menas företag som uppfyller kriterierna:

  • färre än 50 anställda, och
  • omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år.

Bedömningen ska göras utifrån det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Om företaget ingår i en koncern måste hela koncernen uppfylla villkoren för små företag, för att den högre ersättningsnivån ska gälla.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs hos Skatteverket. 25 februari öppnas ansökan för perioderna augusti–december 2020, och 1 mars öppnas ansökan för januari–februari 2021. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april 2021.

Förslag om förlängning t o m april 2021

Regeringen har även lagt fram ett förslag om att förlänga stödet med mars och april 2021. Stödnivåerna för dessa månader föreslås bli desamma som för november 2020–februari 2021 (se ovan). Innan beslut kan fattas om förlängningen måste stödet godkännas av EU-kommissionen.