För att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av smittspridningen av corona beslutade riksdagen i våras att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänkte hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet motsvarade 50% av den nedsatta hyran och gällde för perioden 1 april – 30 juni 2020.

Regeringen har nu i ett pressmeddelande aviserat ett kommande förslag om att det statliga stödet för lokalhyreskostnader ska återinföras under perioden 1 januari–31 mars 2021. Stödet ska utformas på motsvarande sätt som gällde för perioden april–juni 2020 och föreslås riktas till företag i detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana verksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Eftersom det handlar om ett statsstöd måste det först godkännas av EU-kommissionen, men regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt och kommer att återkomma med ytterligare information om stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.