Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler om skatteavdrag vid utbetalning till utländska företag. 

Ersättning till utländska företag 

Enligt nuvarande regler ska ett svenskt företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag göra skatteavdrag från ersättningen om: 

  • mottagaren inte är godkänd för F-skatt, och
  • ersättningen betalas ut för arbete i näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftsställe i Sverige. 

Om det utländska företaget inte har något fast driftställe i Sverige är utbetalaren alltså inte skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen även om mottagaren saknar godkännande för F-skatt. För en utbetalare är problemet med dagens regler dock att det kan vara svårt att säkerställa att mottagaren inte har något fast driftställe i Sverige. Visar det sig i efterhand att det faktiskt finns ett sådant kan utbetalaren alltså bli ansvarig för skatteavdrag, med skattetillägg som följd. 

Utländska företag kan ansöka om godkännande för F-skatt även om det inte har något fast driftsställe i Sverige. I ett sådant fall behöver utbetalaren alltså aldrig vara orolig över att bli skyldig att göra skatteavdrag. 

Krav på godkännande för F-skatt 

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler som innebär att ett svenskt företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag alltid ska göra skatteavdrag från ersättningen om: 

  • mottagaren saknar godkännande för F-skatt, och
  • ersättningen betalas ut för arbete som mottagaren utför i Sverige. 

Enligt de nya reglerna har det alltså ingen betydelse om mottagaren har något fast driftsställe i Sverige eller inte. 

Arbete som mottagaren utför utomlands räknas också som utfört i Sverige om arbetet utförs inom ramen för verksamheten i Sverige. Det kan t ex vara fråga om tjänsteresor, arbete som under en kortare tid utförs i hemmet utomlands, eller arbete under en period på utbetalarens kontor i utlandet. 

Skatteavdraget uppgår liksom enligt nuvarande regler till 30% av ersättningen för arbetet. 

Ikraftträdande 

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2021.