Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 1,67%, dvs en schablonränta på 0,5% av uppskovsbeloppet.

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov. Det innebär att det i vissa fall kan vara lönsamt att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand. Hör gärna av dig om du behöver hjälp att ändra tidigare deklaration.

Ändringen träder i kraft 1 januari 2021.