Regeringen föreslår att omsättnings- och omställningsstödet förlängs till och med december 2020. Ett omsättningsstöd införs också för delägare i handels- och kommanditbolag. Möjligheterna att få anstånd med skatteinbetalningar utökas.

Omställningstödet förlängs

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med ytterligare två månader. Det ska därmed utökas med november–december 2020, utöver den tidigare föreslagna förlängningen med augusti–oktober.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för perioden november–december.

Stödet ska motsvara 75% av vissa av företagets fasta kostnader. För perioden augusti–december är stödet dock max 30 miljoner kr. För november–december är maximibeloppet ännu inte klart.

Omställningsstödet kommer därmed att uppgå till följande nivåer:

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av fasta kostnader)
mars–april30%75%
maj40%75%
juni–juli50%75%
aug–okt40%75%
nov–dec30%75%

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen föreslår också att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med augusti–december 2020.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för perioden november–december.

Stödet för augusti–oktober samt november-december ska bli 70% av omsättningstappet, dock max 72 000 kr för respektive period.

För stödperioden november-december sänks kravet på minsta omsättning för att få stödet från 200 000 kr till 180 000 kr under 2019.

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av omsättningstapp)
mars–april30%75%
maj40%75%
juni–juli50%75%
augusti–oktober40%70%
nov–dec30%70%

Omsättningsstöd för handelsbolag

Regeringen föreslår att ett omsättningsstöd införs handels- och kommanditbolag där minst en av delägarna är en fysisk person. Omsättningsstödet för dessa bolag ska utformas på samma sätt som omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Anstånd med skatteinbetalningar

Regeringen föreslår att de tillfälliga reglerna om anstånd ska utökas och även gälla redovisningsperioderna oktober–december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.

Förslagen lämnas 2021

Förslagen kommer att presenteras närmare i en extra ändringsbudget som ska lämnas i början av 2021.