Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Reglerna träder i kraft 9 november 2020 och ansökan ska ha inkommit senast 31 januari 2021.

Villkor för stöd

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Stöd ska kunna fås av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Det krävs också att nettoomsättningen har minskat (jämfört med motsvarande period 2019) med minst 30% för stödperioden mars – april. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni – juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet föreslås bli 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr fördelat enligt följande:

StödperiodOmsättningstappMaximalt stöd
mars-april30%48 000 kr
maj40%24 000 kr
juni-juli50%48 000 kr

Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Det blir länsstyrelsen som beslutar om omsättningsstödet och Boverket som sköter utbetalningen. Ansökan ska ske på ett formulär som kommer att finnas på Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för de aktuella månaderna.