Regeringen föreslår att stödåtgärderna korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs. Dessutom förlängs tiden för anstånd med skatteinbetalningar.

Korttidsarbete

Stöd vid korttidsarbete kan idag beviljas under högst nio månader i följd. Regeringen föreslår nu att stödet för korttidsarbete förlängs med sju månader, och ska gälla som längst t o m 30 juni 2021. Stödet kommer att fortsätta att vara 75% av lönekostnaden för arbetstidsminskningen under januari–mars 2021. För perioden april–juni sänks subventionen till 50%.

Regeringen föreslår att hanteringen ska bli striktare vid godkännade av stöd. Stöd ska bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stödet. Missbruk av stödet ska förhindras.

Omställningsstöd

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med tre månader. Det ska därmed utökas med augusti–oktober 2020. För att få stödet krävs ett omsättningstapp under dessa månader med minst 50%. Stödet för augusti–oktober ska bli 70% av vissa av företagets fasta kostnader, dock max 30 miljoner kr. Omställningsstödet kommer därmed att uppgå till följande nivåer:

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av fasta kostnader)
mars–april30%75%
maj40%75%
juni–juli50%75%
augusti–oktober50%70%

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Det nyligen beslutade omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs också med tre månader, dvs med augusti–oktober. Kravet för att få stödet är ett omsättningstapp på minst 50% under dessa månader. Stödet för augusti–oktober ska bli 70% av omsättningstappet, dock max 72 000 kr.

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av omsättningstapp)
mars–april30%75%
maj40%75%
juni–juli50%75%
augusti–oktober50%70%

Förlängt anstånd med skatteinbetalningar

I våras infördes möligheter att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst tre månaders moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Det är även möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

Regeringen förslår nu att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En förlängning kan beviljas efter ansökan om inte särskilda skäl talar emot det.

Ikraftträdande

Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021, men ska tillämpas retroaktivt. De nu aviserade förslagen kommer att lämnas i en ändringsbudget i början av 2021.